(381) 036 / 32 - 33 - 99
uprava@kv.vi.jt.rs
  • Štitimo ustavnost
    i zakonitost

    Više javno tužilaštvo u Kraljevu

  • Gonimo učinioce krivičnih
    i drugih kažnjivih dela

    Više javno tužilaštvo u Kraljevu

VJT u Kraljevu procesuira
preko 2.000 lica
godišnje

Javno tužilaštvo je samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

Više javno tužilaštvo u Kraljevu postupa pred Višim sudom u Kraljevu, odnosno sprovodi javnotužilačku funkciju pred ovim sudom.

Područje nadležnosti Višeg tužilaštva/suda u Kraljevu je teritorija Grada Kraljeva i teritorija opštine Vrnjačka Banja i Raška.

Iskljuci nasilje